ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Forum αυτό έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό που απαντάται στην περιοχή αυτήν, στρατηγικό σταυροδρόμι στο σημείο που ενώνεται η Ανατολή με τη Δύση, η Ευρώπη με την Ασία.

Το κενό αυτό εντοπίζεται στην έλλειψη ολιστικής αντιμετώπισης μέσω έρευνας, διάγνωσης, θεραπείας και αποκατάστασης των παιδιών σε όλα τα επίπεδα.

Πέραν αυτών, ο Faros με την διεθνή του εμβέλεια θα είναι σε θέση να διαδίδει θεωρητικά μοντέλα και καλές πρακτικές μέσω ποικίλων εκπαιδευτικών, ερευνητικών δράσεων και ανταλλαγών.

Ενδεικτικά αναφέρεται η ήδη δομημένη συνεργασία του Forum με Διεθνή Κέντρα, όπως το Τμήμα Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Aalborg Δανίας, το Ψυχαναλυτικό Κέντρο του Βερολίνου και της Giessen όπως και η Κοινωνικο-Παιδαγωγική Εταιρία Sonne του Βερολίνου, η Kids & Co και η GEBA από την πόλη Muster. Επίσης βρισκόμαστε σε επαφή με αντίστοιχες μη κερδοσκοπικές εταιρίες από τις χώρες Ιταλία και Σουηδία όπου τον Απρίλιο του 2021 περιμένουμε τους διάφορους αντιπροσώπους στην πόλη της Αλεξανδρούπολης.

Το Forum θα αποτελεί δηλαδή ένα ανοικτό και διαρκές κέντρο διαλόγου, προβληματισμού και συνεργασίας με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς.